VISTA TOWER - pripravovaný polyfunkčný dom na Macharovej ulici v Bratislave - Petržalke

Slideshow image

V Bratislavskej Petržalke, sídlisku Dvory IV, na nároží Šrobárovho námestia a Macharovej ulice sa pripravuje projekt výstavby 18-podlažnej budovy Vista Tower. Návrh je plne v súlade s platným územným plánom hl.mesta Bratislavy, podľa ktorého je územie určené pre funkciu „viacpodlažnej bytovej výstavby s účelovo viazanou funkciou zelene, občianskej, dopravnej a tech. vybavenosti“.

Funkčné využitie objektu je nasledovné:

Apartmánové bývanie

23 %

Služby obyvateľom, obchody, kaviareň

12 %

Fitness centrum s bazénom a zázemím

14 %

Reštaurácie

10 %

Verejné a účelové parkovanie (cca 300 miest)

25 %

Technické vybavenie

5 %

Objekt Vista Tower sa nachádza vo vnútornom pláne Petržalky. Jej poloha v priesečníku osí Panónská a Bosákova ju predurčuje pre lokálnu dominantu a orientačný bod. Hmotové riešenie a tvar výškovej časti bol navrhnutý veľmi citlivo. Zalomený tvar budovy reflektuje Panónsku cestu, ktorá sa na tomto mieste otáča k centru a symbolizuje tak vstupnú brány do mesta.

Súčasťou projektu je a zveľadenie okolia na štandard moderného európskeho sídliska 21. storočia - revitalizácia Macharovho námestia a vytvorenie predpokladov pre vznik adekvátneho prepojenia časti Dvory so sadom Janka Kráľa a Petržalským korzom.


úvod  foto  poloha  animácia  park  bezpečnosť  za_a_proti  projekt  texty  kontakt  sk  eng