Širšie vzťahy - poloha objektu Vista tower

Poloha Vista tower

Objekt Vista Tower sa nachádza vo vnútornom pláne Petržalky. Jej poloha v priesečníku osí Panónská a Bosákova ju predurčuje pre lokálnu dominantu a orientačný bod. Hmotové riešenie a tvar výškovej časti bol navrhnutý veľmi citlivo. Zalomený tvar budovy reflektuje Panónsku cestu, ktorá sa na tu otáča k centru a symbolizuje tak vstupnú brány do mesta.

Na urbanisticko-architektonickom digitálnom 3D modeli bolo preukázané že Vista Tower ako lokálna výšková dominanta a orientačný bod prispieva k artikulácii priestoru: ukončuje hlavné kompozičné a priehľadové osi. Zalomený tvar budovy reflektuje Panónsku cestu, ktorá sa na tomto mieste otáča k centru a symbolizuje tak vstupnú brány do mesta z juhu. Z pohladu z Bosákovej ulice bude ukončením ulice Farského, ktorá dnes končí v spleti viaduktu a železničnej trate. 


home  photo  location  animation  square  security  pro_and_con  project  text  contact  sk  eng