Kontatné údaje

VISTA TOWER a.s.
Zámocká 36, 811 01 Bratislava
telefón: 02-544 35 422, 546 303 61

projektant: architekti@vavrica.sk
developer: office@vistatower.com

Referencie

Tatracentrum, Bratislava, Hodžovo n. Digital park, Bratislava, Einsteinova Riadiaca veža, letisko Bratislava
Slovenská sporiteľňa, Bratislava Villa Rustica, Bratislava Dúbravka Vila nad údolím, Praha


home  photo  location  animation  square  security  pro_and_con  project  text  contact  sk  eng