Vista tower pomôže vyriešiť palčivý problém bezpečnosti prechodu cez železnicu.
Nečakajme na tragédiu!

Súčasný prechod ponad železnicu pomocou rámp na viadukt Panónskej cesty je síce bezbariérový, ale pre svoju dĺžku využívaný a „čierny“ prechod priamo cez trať je priamo životu nebezpečný.

Lokalita Petržalka-Dory sa neustále rozvíja, na mieste Zadunajského dvora vyrastie Digital park II, oproti cez cestu sa dostavuje polyfunkčný komplex, chodcov bude v budúcnosti len pribúdať. Malo by byť preto nielen v záujme samosprávy, obyvatelov, ale tiež investorov v danej lokalite, aby sa pokúsili spolu nájsť riešenie, ktoré by nepochybne prospelo všetkým. Najvhodnejším a bezpečným riešením je bezbariérová lávka ponad železničnú trať, ktorá musí prirodzene sledovať peší pohyb.

Investor VISTA TOWER ponúkol Petržalke reálnu spoluprácu pri formovaní bezpečného prepojenia lokality so susednou štvrťou Dvory V.

Optimálnym miestom pre vybudovanie lávky je Macharova ulica v predlžení Farského. Na druhej strane železničnej trate sa trasa rozdelí na vetvu pozdĺž Digital parku smerom na sad Janka Kráľa a do centra a na vetvu, ktorá  bude pokračovať cez Röntgenovu na Zadunajskú a napojí sa tak na Petržalské korzo.

Bezbariérová Lávka ponad trať by mala mať plynulé priamočiare stúpanie, jedine tak nebude vnímaná ako prekážka či obchádzka a bude aj reálne používaná. Mala by slúžiť nielen pre peších, ale aj pre cyklistov a korčuliarov. Takéto riešenie, obsahom urbanistického návrhu projektu Vista Tower na Šrobárovom námestí z ateliéru Vavrica architekti. Celé miesto prirodzemne získa na atraktivite a stane sa dôstojnejšou križovatkou peších ťahov medzi sídliskami Dvory IV a V a aj prepojením smerom na Digital Park, Aupark a sad Janka Kráľa.

Dúfajme, že spoločný prístup investorov, mestskej časti a ostatných dotknutých strán vyústi do projektu, ktorý konečne vyrieši problém nebezpečného prechodu cez trať.


home  photo  location  animation  square  security  pro_and_con  project  text  contact  sk  eng